Vrienden


Uw steun is welkom!

Om aan bijzondere wensen van cliënten te kunnen voldoen en andere diensten te kunnen realiseren is geld nodig en daarom is de stichting Vrienden van ’t Hofje opgericht.
Diensten die niet in aanmerking komen voor financiering uit de reguliere middelen kunnen we met uw steun realiseren:

– Individuele wensen van cliënten
– Uitbreiding materiële voorzieningen
– Meubilair en inrichting
– Ondersteuning van de vrijwilligers
– Extra ontspanning en ondersteuning

Vriend worden?

Iedereen kan vriend worden van ’t Hofje. U kunt ons werk steunen door een eenmalige schenking, door donateur te worden of door een bijdrage in natura te leveren.
Eventueel willen wij graag in een persoonlijk gesprek met u van gedachten wisselen over een mogelijke bijdrage.
Vrienden ontvangen automatisch de digitale nieuwsbrief met informatie over de activiteiten die gerealiseerd zijn.
U kunt vriend worden door een machtigingsformulier hier te downloaden, te printen en ingevuld aan de stichting te zenden.

Om de machtiging te downloaden heeft u Acrobat Reader nodig. Dit gratis programma kunt u hier te downloaden