Hospicelelystad terminale zorg
Als niets meer helpt
Kan er wel veel zorg en liefde worden gegeven!
Contact
Als niets meer helpt
Kan er wel veel zorg en liefde worden gegeven!
Contact
Als niets meer helpt
Kan er wel veel zorg en liefde worden gegeven!
Contact
Als niets meer helpt
Kan er wel veel zorg en liefde worden gegeven!
Contact
Vorige slide
Volgende slide

Het ontstaan van 't Hofje

’t Hofje bestond al sinds ongeveer 2005, maar dan als afdeling in woonzorgcentrum De Hoven. Bij de verbouwing in die periode is ’t Hofje als zelfstandige eenheid neergezet. Die Unit is geopend in 2008 tijdens de Week van de Zorg door de wethouder. Namens de gemeente werd daarbij een cheque overhandigd ter waarde van € 500,-.

In de jaren 2007 en 2008 wordt binnen de Lions Club Lelystad (LCL) het idee opgevat en uitgewerkt om een hospice te starten. Volgens enkele huisartsen is daar behoefte aan. Na een reeks van gesprekken, bezoeken en oriëntatie ontstaat het contact met ‘t Hofje: het blijkt dat er in Lelystad een palliatieve unit gaat draaien binnen de muren van het woonzorgcentrum Coloriet De Hoven. Nadere besprekingen leren, dat de steun van de LCL daarbij meer dan gewenst is. De LCL besluit daarop deze unit met hospice functie te gaan steunen. De plannen om zelf een unit te gaan stichten komen daarmee te vervallen.

De LCL luisterde de opening op en bood een cheque van € 2500. Samen met de bijdrage van de gemeente kon hiermee een prachtige start gemaakt worden om de inrichting van huiskamer en keuken wat huiselijk te maken.

In april 2009 is op initiatief van de LCL de Stichting Vrienden van ’t Hofje opgericht. De LCL draagt bestuursleden aan en blijft de stichting helpen haar doelstellingen te verwezenlijken. De LCL levert een bijdrage in het fourneren van financiën of middelen in natura, door het organiseren van evenementen of door het actief verrichten van of zorgdragen voor hand- en spandiensten.