Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Previous
Next

Binnen woonzorgcentrum Coloriet de Hoven in Lelystad bevindt zich op de 3e etage de palliatieve unit met een hospice functie ’t Hofje.

‘t Hofje biedt plaats aan 4 bewoners die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. Het is een kleinschalige woonvorm waarin de huiselijke sfeer belangrijk is.

Als sterven thuis, om welke reden dan ook niet mogelijk of wenselijk is, biedt ’t Hofje hiervoor een oplossing. Het uitgangspunt is daarom dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de eigen thuissituatie.

In samenwerking met vrijwilligersorganisatie VTZ wordt terminale zorg geboden aan cliënten vanaf 30 jaar.

Aandacht, zorg en steun zijn hierbij het uitgangspunt. Het motto is dan ook:

… Als niets meer helpt, 

kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven …

– Marinus v.d.Berg