De vrijwilligers


Mede door de inzet van vrijwilligers is ‘t Hofje een thuis voor de bewoners, hun familie en vrienden. De VTZ (Vrijwilligers Terminale Zorg) is onderdeel van het Meldpunt Vrijwilligers Zorg in Lelystad.

Dit is een gespecialiseerde hulpverleningsdienst op het gebied van de informele zorg. De VTZ en zorgorganisatie Coloriet (waarvan Coloriet de Hoven een onderdeel is) zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan over inzet in ’t Hofje.

De vrijwilligers zijn geen vervanging van de professionele hulp, zij verrichten daarom geen verpleegkundige handelingen. Ze treden op als gastvrouw, ze bieden sociale, emotionele en praktische ondersteuning aan de bewoners en hun familie. Het “er zijn” is daarom ook een belangrijk aspect van de zorgvisie. Ze zijn overdag en ‘s avonds aanwezig in ’t Hofje; als de situatie erom vraagt, zijn zij er ook in de nacht.

De vrijwilligers van de VTZ kiezen heel bewust voor dit werk. Zij hebben een intensieve cursus gevolgd waarin communicatieve en praktische vaardigheden zijn aangereikt. De hulpvragen worden geëvalueerd om daaruit de leermomenten te halen.

De vrijwilligers en de professionals die werkzaam zijn in ‘t Hofje zijn complementair ten opzichte van elkaar, dat wil zeggen dat ze elkaar aanvullen.