Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Previous slide
Next slide

De Staat van Baten en Lasten van de Stichting Vrienden van ’t Hofje over het jaar 2022 toont een positief resultaat van € 2.281,76, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het vorige jaar toen het resultaat € 170,64 bedroeg.

Onder de baten zien we een sterke stijging in de inkomsten uit “Acties van derden”, van € 959,00 in 2021 naar € 3.765,00 in 2022. Daarentegen zijn de inkomsten uit incasso van donateurs en rente stabiel gebleven, met respectievelijk € 250,00 en € 2,85.

Aan de kostenkant zien we ook een toename in de uitgaven. De kosten voor de inrichting van het Hofje zijn aanzienlijk gestegen van € 349,55 in 2021 naar € 1.164,29 in 2022. Daarnaast zijn er bankkosten en kosten KvK van € 193,65 en attenties voor vrijwilligers ter waarde van € 378,15. Ondanks de hogere kosten heeft de stichting haar totale lasten onder controle kunnen houden op € 1.736,09, wat een beheersbare stijging is ten opzichte van de € 1.041,21 in 2021.

Wat de balans betreft, toont de Stichting een solide eigen vermogen van € 35.175,50 als passiva tegenover vlottende activa per 31 december 2022. Het bedrag van deze vlottende middelen is niet gespecificeerd in het gegeven overzicht.

Samenvattend, de Stichting Vrienden van ’t Hofje toont in 2022 een gezonde financiële positie, met een aanzienlijke groei in inkomsten en een beheersbare toename van de kosten. De toegenomen activiteiten van derden hebben in grote mate bijgedragen aan het positieve jaarresultaat. Het solide eigen vermogen getuigt van de robuuste financiële gezondheid van de Stichting.

Download hier het bestand

De Staat van Baten en Lasten van de Stichting Vrienden van 't Hofje over het jaar 2022
Download