Het Bestuur


Samenstelling:

Dhr. C.W.J. Okkerse (voorzitter)

Dhr. B. Balgobind (secretaris)

Dhr. M. Rood (penningmeester)

J. Vooijs (lid)

M.J.G. Lammertink (lid)

Het bestuur onderhoudt contacten met de Lions Club Lelystad (LCL). De LCL was de initiatiefnemer voor de oprichting van de stichting en draagt zorg voor de continuïteit in het bestuur. In principe hebben drie leden van de LCL zitting in het bestuur en de overige leden worden ook door de LCL aangezocht.

Het contactadres voor de stichting is:

Stichting Vrienden van ‘t Hofje

T.a.v. B.Balgobind

Groene Velden 170-172

8211 BD Lelystad
bholabalgobind@gmail.com