Hospicelelystad terminale zorg
Als niets meer helpt
Kan er wel veel zorg en liefde worden gegeven!
Contact
Als niets meer helpt
Kan er wel veel zorg en liefde worden gegeven!
Contact
Als niets meer helpt
Kan er wel veel zorg en liefde worden gegeven!
Contact
Als niets meer helpt
Kan er wel veel zorg en liefde worden gegeven!
Contact
Vorige slide
Volgende slide

Stichting vrienden van ’t Hofje

De meeste mensen willen de laatste periode van hun leven thuis doorbrengen: in de eigen vertrouwde omgeving, samen met dierbaren en vrienden, waarbij je zelf de regie hebt. Als de situatie dat toelaat zullen de meeste mensen daar dan ook voor kiezen. Helaas komt het voor dat het niet meer gaat, omdat de benodigde zorg thuis niet geboden kan worden. Gelukkig is er dan ’t Hofje, waar professionele zorg geboden wordt in huiselijke sfeer. De cliënt bepaalt samen met de familie hoe zij de laatste periode willen doorbrengen. Medewerkers en vrijwilligers spelen in op de behoeften en wensen van de cliënten en hun
familie. Bijvoorbeeld dat speciale eten klaarmaken dat iemand nog één keer wil proeven, of met hulp naar het strand gaan zodat je nog één keer met je blote voeten het zand kunt voelen, de muziek die je nog zo graag (live) wilt horen …

Er kan met hulp van alle vrijwilligers al veel en de dagelijkse zorg wordt door de verzekeraars betaald.

De Stichting Vrienden van ’t Hofje vind het hospice een onmisbare voorziening voor een waardevol levenseinde. Daarom willen we er nog een schepje bovenop doen. Door fondsen te werven kunnen de kamers extra huiselijk worden gemaakt, zetten we de vrijwilligers extra in het zonnetje, en kunnen medewerkers speciale therapieën zoals geurtherapie of muziektherapie inzetten voor het welbevinden van bewoners en hun naasten.