Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Previous slide
Next slide

Financiën

De cliënten kunnen via twee financiële stromen bij ons binnen komen. Ten eerste via de ziektekostenverzekering met huisartsenzorg. Dit zijn de meeste cliënten. Hier is geen inkomensafhankelijke bijdrage. 

Ten tweede via de WLZ( Wet Langdurige Zorg). Cliënten gaan dan onder de specialist ouderengeneeskunde (de interne huisarts) vallen. Dit zijn veelal buiten regionale cliënten die geen huisarts in Lelystad hebben. De kosten voor het verblijf in ‘t Hofje worden grotendeels betaald vanuit de WLZ. Mensen die worden opgenomen in ‘t Hofje betalen dan ook de wettelijk verplichte eigen bijdrage volgens de regeling “ zorg met verblijf” .

De hoogte van deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. De eigen bijdrage wordt in rekening gebracht via het zorgkantoor. Naast deze wettelijke bijdrage betaalt de bewoner alleen nog zaken die niet onder de WLZ vallen, zoals het wassen van kleding, bezoek aan de kapper, etc.

Bij aanvang van het verblijf in ’t Hofje krijgt iedere bewoner een informatiemap. Daarin zitten o.a. ook de informatiefolders Daar heeft u recht op en Uw eigen bijdrage bij verblijf in een WLZ instelling. Als familie of vrienden gebruik willen maken van bijvoorbeeld onze maaltijdvoorziening, dan wordt dat in rekening gebracht. Een tarievenlijst van de kosten zit ook in die map.

Meer informatie over de eigen bijdrage is te vinden op de websites van www.cvz.nl en www.cak-bz.nl