Begin vorige maand werd het heugelijke feit gevierd dat zowel de Hospice ’t Hofje alsmede Stichting Vrienden van ’t Hofje al 10 jaar bestaat!

Hoe ontstond het idee van de stichting Vrienden van ’t Hofje en de Hospice?

Het zal ongeveer 12 of 13 jaar geleden zijn dat er in de Lions Club Lelystad een discussie ontstond over een hospice. Die discussie ontstond toen één van de leden, een huisarts, meldde dat hij soms patiënten had, die geen verzorger hadden en die niet in aanmerking kwamen voor opname in het ziekenhuis, maar die hij eigenlijk niet alleen kon of durfde laten.
Daarmee groeide de gedachte om een hospitium of hospice te stichten, en een kleine groep ging zich oriënteren, legde bezoeken af aan bestaande hospices etc. Conclusie was dat er heel wat bij komt kijken. Niet haalbaar voor zo’n klein cluppie. Maar…. daar kwam het idee om een bestaand Hospice (de palliatieve Unit in de Hoven) te gaan steunen en te helpen dat in te richten, omdat de AWBZ niet toeliet dat er van alles werd aangeschaft, bijvoorbeeld om er een huiselijke sfeer te creëren.

Snel werd de stichting geboren, een bestuur gevormd, bestaande uit 3 Lions en twee leden daarbuiten, die laatsten vooral vanwege de behoefte aan netwerken en bestuurlijke ervaring. Bij de oprichting heeft de Lions Club Lelystad € 5.000,- gestort, de gemeente heeft een kleine donatie gedaan, er werd meubilair en inboedel ter beschikking gesteld door verschillende sponsoren.
Deze sponsoren, welke allen vernoemd zijn op deze website, zijn ons alle jaren trouw blijven ondersteunen met hun diensten en producten. Ook de giften vanuit verschillende kerken, Soroptimisten, The Odd Fellows en verschillende legaten van overledenen hebben ons al deze jaren geholpen om te zorgen voor een huislijke sfeer in het hospice, waarbij de inrichting een belangrijke basis is.

Ook andere sfeerelementen zijn natuurlijk altijd heel belangrijk voor ’t Hofje. Daarin spelen het personeel en de vrijwilligers een enorme waardevolle rol. Ook de leiding in de organisatie is voortdurend enthousiast over hetgeen wordt gepresteerd met deze groep enthousiaste en bevlogen groep medewerkers en vrijwilligers.

Hierdoor doet ’t Hofje het al jaren zo goed. Het is niet voor niets dat op Zorgkaart Nederland onze hospice een 9,5 scoort.

De Stichting Vrienden van ’t Hofje zal zich daarom blijvend inzetten om alles wat noodzakelijk, nuttig of gewenst is, om tot in lengte van jaren het goede werk van de hospice te blijven faciliteren.
We zijn trots op datgene dat we met zijn allen de afgelopen 10 jaar hebben gerealiseerd en hopen dat nog heel lang te mogen blijven doen!