De fiscus heeft officieel de ANBI status toegekend aan de Stichting Vrienden van ’t Hofje. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat de stichting die status heeft betekent onder meer dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn als door de gever aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dat kan de drempel voor de gever verlagen en daar kan de stichting van profiteren. Goed nieuws dus!