Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Als niets meer helpt
dan kunnen wij alleen nog maar zorg en liefde geven!
Contact
Previous slide
Next slide

Doelstellingen

’t Hofje biedt verzorging en verpleging, hulp en begeleiding aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich op hun overlijden voorbereiden. Een belangrijk uitgangspunt is, dat in deze fase zoveel mogelijk aan de wensen van de cliënt en diens naasten tegemoet wordt gekomen. Door middel van persoonlijke aandacht wordt, naast pijn- en symptoombestrijding, gestreefd naar een zo draaglijk en menswaardig mogelijk levenseinde. De begeleiding van de afronding van het bestaan en het nemen van afscheid zijn het belangrijkste doel van deze zorg. De naasten worden zoveel mogelijk betrokken en ondersteund bij het gehele proces rondom het sterven.

De zorgvisie

Ieder mens is een unieke persoonlijkheid met eigen sociale, psychische en somatische kenmerken en levensbeschouwelijke opvattingen. Dit komt tot uiting in de wijze waarop medewerkers van de palliatieve unit zorg verlenen. Zelfstandigheid is hierbij het uitgangspunt.

Uiteraard nemen ook de familie, vrienden en dierbaren van de bewoners een belangrijke plaats in, immers: het gaat om het benaderen van de thuissituatie, en als een familielid of vriend in de “gewone” thuissituatie binnen kon lopen voor een praatje, een luisterend oor of een helpende hand … in ’t Hofje is dat niet anders.

In ’t Hofje zijn geen verplichtingen voor bezoekers. Huishoudelijke werkzaamheden worden bijvoorbeeld al verricht en de bezoeker kan zich dus helemaal richten op het samenzijn met familielid of vriend. In overleg met de coördinator of verpleegkundige bestaat de mogelijkheid om tijdens het waken te blijven slapen. Uiteraard staan ook voor de familie en vrienden vrijwilligers klaar.