Uit de opbrengst van de collecte van juni in de Ontmoetingskerk heeft de Protestante Gemeente een bedrag van € 132,41 overgemaakt aan de Stichting Vrienden van ’t Hofje. Hartverwarmend, te horen dat de kerk dat voor ons doet, zodat we weer iets kunnen doen aan het veraangenamen van het leven voor onze bewoners, die veelal nog maar kort te gaan hebben. Hiermee kan weer een stukje worden toegevoegd aan de kwaliteit van leven. Hoogst waarschijnlijk wordt ook dit geld besteed aan meubilair, zodat we verder kunnen werken aan het creëren van een huiselijke sfeer voor de bewoners in ’t Hofje.